external image unity_432x328.jpg”Sosiaalinen media on prosessi,

jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat

yhteisiä merkityksiä sisältöjen,

yhteisöjen ja verkkoteknologioiden

avulla.”


Tätä Jussi-Pekka Erkkolan (opinnäytetyössä Sosiaalisen median käsitteestä, 2008, alleviivaukset wikin tekijän) määritelmää käyttävät myös Eija Kalliala ja Tarmo Toikkanen kirjassaan Sosiaalinen media opetuksessa, ja se on sittemmin vakiintunut yleisesti hyväksytyksi lähtökohdaksi.


Wikipediassa sosiaalinen media on määritelty verkkoviestintäympäristöiksi: "Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisellä käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällön tuottaja."

TSK Sanastokeskuksen julkaisemassa Sosiaalisen median sanastossa käsitteen ytimen muodostaa viestintä: "tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita"

eOppimiskeskus on koonnut esimerkkejä suomalaisista sosiaalisen median ratkaisuista sivustolle sosiaalinenmedia.org.

Kuva: Sonia Jimenezin teos yhteisyydestä Unity Art Galleryssä.