Recent Changes

Sunday, January 26

 1. 6:49 am

Tuesday, December 10

 1. page 2.7 Sosiaalisen median sukulaiset edited ... Skype tarjoaa nettipohjaisten puhelujen lisäksi kuvapuhelut, chattipalvelut ja konferenssipuhe…
  ...
  Skype tarjoaa nettipohjaisten puhelujen lisäksi kuvapuhelut, chattipalvelut ja konferenssipuhelut.
  Skypellä voi puhua reaaliaikaisesti joko kahdenkeskeisiä puheluita tai konferenssipuheluita, joihin osallistuu useampi henkilö. Puheeseen voidaan yhdistää myös videokuvaa, tekstipohjaisia viestejä (chat) sekä tiedostoja. Tietokoneen, mikrofonin, kaiuttimien, web-kameran ja datatykin avulla voidaan välittää ääntä ja kuvaa myös kokonaiselle opiskelijaryhmälle. Skypen käyttö on maksutonta Skypen käyttäjien välillä.
  ...
  tai chat-istuntoja:
  Ilmaiset puhelinohjelmat opetuksen apuna
  Skype-pienryhmät mahdollistavat suullisen harjoittelun verkkokurssilla
  Skype kieltenopetuksessa? - Vinkkiverkko
  Syvenny englannin opiskeluun Skypessä -kurssi
  ...
  opiskelijoiden kanssa.
  Skypen peruskäyttöön tarvitaan laajakaistayhteydellä varustettu tietokone, mikrofoni, kuulokkeet/kaiuttimet sekä Skype-ohjelma, joka ladataan omalle tietokoneelle internetistä. Videokeskusteluihin tarvitset lisäksi joko ulkoisen tai koneeseen valmiiksi asennetun web- eli nettikameran. Ohjeita Skypen asentamiseen ja käyttöön löytyy Skypen kotisivulta.
  Messenger (Windows Live Messenger, MSN Web Messenger)
  Messenger eli 'mese' on Microsoftin kehittämä ja julkaisema pikaviestintäohjelma, jonka avulla voi soittaa ja keskustella pikaviestein, lähettää ja vastaanottaa tiedostoja, kuunnella äänileikkeitä sekä lähettää ja vastaanottaa liikkuvaa kuvaa. Messenger mahdollistaa myös ryhmäkeskustelut ja keskustelujen tallentamisen.
  Messengeriä voidaan käyttää opetuksen ja ohjauksen tukena esimerkiksi helpottamaan opettajan ja oppilaan välistä yhteydenpitoa. Pikaviestimet mahdollistavat reaaliaikaisen keskustelun ja tarjoavat näin mahdollisuuden nopeaan ohjeistamiseen, lisäksi niitä voidaan käyttää apuna esimerkiksi opiskelijoiden keskinäisissä ryhmätöissä sekä opettajan ja opiskelijan välisessä yksilöohjauksessa tai opinto-ohjauksessa. Opettaja/ohjaaja voi ylläpitää esimerkiksi säännöllistä mese-aikaa (Live@edu -käyttöskenaarioita):
  "Opettaja voi luoda itselleen oman Messenger-tunnuksen opettajan omia mese-tukitunteja varten. Opettajan tunnus voi olla vaikka Herra Matematiikka, jonka Messenger-kavereina on koko luokka. Herra Matematiikka on aina tavoitettavissa tiistaisin kello 15.00-16.00. Tällöin oppilaat voivat kysellä neuvoja ja hiljaisimmatkin saavat suunvuoron. Ehkä jollakin oppilaista on kysymys, jota ei ole uskaltanut kysyä luokassa."
  Messengerin käyttö vaatii internet-yhteyden sekä Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän. Messengerin asennustiedosto ladataan koneelle internetistä, asennetaan se ja luodaan oma tili (tilin luomiseen tarvitaan sähköpostiosoite). Joissakin oppilaitoksissa Messengerin käyttö on tulkittu tietoturvariskiksi.

  Webinaarijärjestelmät eli erilaiset verkkokokousten videoviestintäratkaisut
  Verkkokokousten järjestämiseen käytetään erilaisia monensuuntaisia videoneuvottelu- ja verkkokokousratkaisuja sekä yhdensuuntaisia mediavirtoja (stream) ja tiedostojakoja. Tältä osin sosiaalisen median kenttä muuttuu tällä hetkellä vauhdilla.
  (view changes)

Thursday, September 27

 1. page space.menu edited Etusivu Etusivu 1. SOSIAALISEN MEDIAN IDEA ... Sosiaalisen median määritelmät määritelmät…
  EtusivuEtusivu
  1. SOSIAALISEN MEDIAN IDEA
  ...
  Sosiaalisen median määritelmätmääritelmätw
  1.2 Sosiaalinen media ja oppiminen
  1.3 Opettaminen sosiaalisessa mediassa
  (view changes)

Wednesday, February 29

 1. 12:37 am

Tuesday, February 7

 1. 2:27 am

Sunday, January 15

Thursday, December 8

 1. page 1.2 Sosiaalinen media ja oppiminen edited ... Videossa Pay Attention herätellään opettajia näkemään perinteiset koulumaailman käytänteet dig…
  ...
  Videossa Pay Attention herätellään opettajia näkemään perinteiset koulumaailman käytänteet digitaalisen sukupolven silmin ja pohtimaan mitä hyötyjä oppijalle olisi muuttaa toimintamalleja.
  Erityisesti Sometussa käydään jatkuvasti oivaltavaa keskustelua sosiaalisen median käyttämisestä oppimisen tukena, ja opettajan ja oppijan rooleista muuttuvissa oppimisympäristöissä. Kannattaa kirjautua Sometu-yhteisöön ja osallistua ajatusten vaihtoon!
  Päivitys 8.12.2011: Oph:n uudistettu Kenguru-sivusto tarjoaa laajan tukimateriaalin koulun tavoitteiden pohdinnasta työskentelykulttuuriin ja käytännön tvt-avusteisen opetuksen toteutuksiin saakka.
  (view changes)

Monday, December 5

Wednesday, November 30

 1. page 1.2 Sosiaalinen media ja oppiminen edited ... HAMKin someketti Helsinki: Työkalupakki tvt:n opetuskäytön arviointiin ja kehittämistavoittei…
  ...
  HAMKin someketti
  Helsinki: Työkalupakki tvt:n opetuskäytön arviointiin ja kehittämistavoitteiden asettamiseen
  Laurean some-ohjeet
  Konnektivismi
  Konnektivismi on sosiaalinen konstruktivismin johdannaisena kehittynyt sosiaaliseen mediaan sovellettu oppimisteoria. Sen mukaan oppiminen tapahtuu osana moniulotteista sosiaalista verkostoa, jonka teknologiset välineet mahdollistavat. Englanninkielinen animaatio konnektivismista:
  (view changes)
  12:10 am

Monday, November 28

 1. page 2.4 Verkkoyhteisöt edited ... Virtuaalimaailma Second Life perustuu siihen, että käyttäjät kokevat vahvasti olevansa läsnä o…
  ...
  Virtuaalimaailma Second Life perustuu siihen, että käyttäjät kokevat vahvasti olevansa läsnä omalla identiteetillään ja siihen, että vuorovaikutus on pääsääntöisesti samanaikaista. Second Lifea onkin käytetty perinteisen luokkahuonetilan korvaajana erityisesti silloin, kun halutaan etäosallistujille vahva läsnäolon tunne.
  YLEn uusi Aikaleima-blogi esittelee avausjaksossaan Sotungin etälukion virtuaalimaailman, jossa kokeillaan äidinkielen, biologian ja maantieteen opetusta sekä oppilaan ohjausta virtuaalimaailmassa. Seuraava video on alunperin tallennettu Youtubeen, josta se on kopioitu Upota-koodilla tähän wikiin. Myös Youtubea voi käyttää yhteisöllisenä oppimisympäristönä.
  http://cienciasmundocontemporaneo.wikispaces.com/κατασκευή ιστοσελίδων
  (view changes)

More