Verkkoyhteisöt ovat laajentuneet nuorten alakulttuuriverkostoista koko kansan kaveriverkostoiksi. Verkkoyhteisölle on ominaista, että se rakentuu käyttäjäprofiilien yhteyksien varaan. Käyttäjät linkittävät asioita ja viestejä sekä taggaavat eli merkitsevät hakusanoilla kuvia ja muita jakamiaan sisältöjä.

Yhteisö on sosiaalinen käsite, ja siihen on tavattu liittää yhteinen toimintakulttuuri ja yhteiset tavoitteet. Verkkoyhteisöllä tarkoitetaan kuitenkin yleensä löyhempää muodostelmaa, jota kutsutaan myös nimellä sosiaalinen verkostopalvelu. Verkkoyhteisöön on kuitenkin kirjauduttava jäseneksi ja sinne on luotava käyttäjäprofiili. Osa verkkoyhteisöistä on avoimia ja maksuttomia, osa suljettuja tai maksullisia.


suosituskone.pngYleisiä ja avoimia verkkoyhteisöjä eli verkostopalveluja ovat esimerkiksi Facebook, musiikin tekijöiden suosima MySpace, nuorten IRC-galleria, ammatillinen LinkedIn ja virtuaalimaailma Second Life. Lisäksi on lukematon määrä sisällön mukaan profiloituvia yhteisöjä kuten tuotemarkkinoinnin osaksi rakennettu Neulomo , avoin ja sitoutumaton Kotikokki sekä liikuntayhteisöt HeiaHeia! ja Endomondo.

Sosiaalisen median verkkoyhteisöjä on alettu hyödyntää myös opetuksessa. Hyvä esimerkki ohje- ja materiaalipainotteisesta opetuksellisesta yhteisöstä on Käspaikka. Tarkasti opetussuunnitelman rajaaman kurssin toteutus sosiaalisessa mediassa voidaan tehdä kuten tällä lukion filosofian kurssilla.

Sosiaalista mediaa on käytetty myös ilmiöpohjaisen oppimisen yhteydessä. Oppimisen lähtökohtana on tällöin laaja ilmiö, jota pyritään ymmärtämään ja rajaamaan siitä henkilökohtaiseen oppimisprosessiin soveltuva näkökulma. Esimerkkinä tästä toimivat Otavan opiston ilmiöpohjaisen oppimisen kurssit. Lukuvuonna 2009-2010 pidetyn "Hyvinvointivaltio"-kurssin herätteistä ja aikataulusta selviää kurssin toimintatapa.

SomeOpisto tarkastelee vain sosiaalisen median avoimia yhteisöjä. Niiden lisäksi esimerkiksi oppilaitoksen suljettua oppimisympäristöä kuten Moodle tai Frontervoidaan käyttää verkkoyhteisönä.Facebook koulukäytössä


Esimerkkinä verkkoyhteisön käytöstä opetuksessa voidaan käyttää Facebookia. Omaa Facebook-sivua voidaan käyttää yhteisenä kommunikaation ja tiedonjaon alustana - myös Microsoft Officen dokumentit pystyy viemään Facebookiin Docs-sovelluksella. Lisää ideoita löytyy sivulta 100 Ways You Should Be Using Facebook in Your Classroom.

Perinteisen asiapohjaisen ilmaisun lisäksi voidaan hyödyntää välineen ominaispiirteitä vaikkapa yhdistämällä siihen draamapedagogiikan ja netti-ilmaisun piirteitä kuten tässä kuvassa, jossa keskustelevat kuvitteelliset Asteroidi, Saurukset, Maa ja Torakka:

fb_historiantunti.jpg
Facebook-aloittajalle soveltuu Pauliina Mäkelän esitys Facebook: askelmerkit palveluun, jonka voi katsella Slidesharesta.


Muita alustoja verkkoyhteisöille


Suosituimmat alustat verkkoyhteisöille ovat tällä hetkellä Ningja Wikispaces. Esimerkkejä Ning-pohjaisista kurssieista ovat aiemmin tällä sivulla mainitut filosofian kurssi ja hyvinvointivaltio-kurssi. Ning on muuttunut vastikään maksulliseksi, ja osa yhteisöistä onkin siirtynyt wikeihin. Laatupiiri-nimisessä wikissä on hyvät ohjeet wikispaces-wikin rakentamiseen ja vinkit sen opetuskäyttöön. Tutustu myös tähän wiki-oppaaseen. Tämä Someopisto on toteutettu wikispacesillä.

Opetukseen liittyviä avoimia kotimaisia verkkoyhteisöjä ovat esimerkiksi Ning-pohjaiset Sometuja Vinkkiverkkosekä kansainvälinen School of Everything. Töpseli eli topseli.ning.com on esimerkki oppilaitosten ja pk-yrittäjien yhteisestä sosiaalisen median hankkeesta.

Vaativampiin ja laajempiin kokonaisuuksiin hyviä vaihtoehtoja ovat avoimeen lähdekoodiin perustuvat Drupal, Joomla ja Elgg.

Virtuaalimaailma Second Life perustuu siihen, että käyttäjät kokevat vahvasti olevansa läsnä omalla identiteetillään ja siihen, että vuorovaikutus on pääsääntöisesti samanaikaista. Second Lifea onkin käytetty perinteisen luokkahuonetilan korvaajana erityisesti silloin, kun halutaan etäosallistujille vahva läsnäolon tunne.

YLEn uusi Aikaleima-blogi esittelee avausjaksossaan Sotungin etälukion virtuaalimaailman, jossa kokeillaan äidinkielen, biologian ja maantieteen opetusta sekä oppilaan ohjausta virtuaalimaailmassa. Seuraava video on alunperin tallennettu Youtubeen, josta se on kopioitu Upota-koodilla tähän wikiin. Myös Youtubea voi käyttää yhteisöllisenä oppimisympäristönä.
κατασκευή ιστοσελίδων