Googlella on laaja kirjo maksuttomia nettiselaimessa toimivia välineitä, joista on hyötyä myös oppimisessa. Opettajat ja opiskelijat käyttävät niitä yhtä lailla kurssin sisäiseen jakamiseen, oppilaitosten välisten projektien työkaluina kuin kollegoiden väliseen verkostoitumiseen ja tiedonjakoon.

Kaikki Googlen välineet saa käyttöön luomalla Google-tilin, esimerkiksi gmail-sähköpostitilin. Useimpia pääsee käyttämään myös ilman tätä tiliä. Googlen välineille on tyypillistä, että käyttäjä voi määrittää mikä on yksityistä ja mikä ryhmän tai vaikkapa kaikkien nettikäyttäjien muokattavissa.

 • Google Docs eli Google Dokumentit
  (tekstit, piirtäminen, taulukot, esitykset)Gdocs_edit.png
  Google Dokumenteilla luodaan asiakirjoja, taulukoita, esityksiä ja piirroksia verkossa. Sen käyttöalue on samankaltainen kuin Office-ohjelmistoilla, mutta sen dokumenttien jako ja yhteiskäyttö on joustavampaa. Google Dokumentit on esitelty tarkemmin sivulla 2.1 Tekstipohjaisia välineitä.Kuvassa tekstitiedostoa tarkastelee kaksi käyttäjää, joista "Anonymous user 2" on juuri kirjoittamassa ensimmäisen kappaleen loppuun.
  Google dokumenttien esittely

 • Kalenteri
  Googlen kalenteri toimii nettipohjaisesti ja soveltuu erityisen hyvin oppilaitosten tai kuntien rajat ylittävään yhteistyöhön, kun opetustoimen tai oppilaitoksen oma kalenteriohjelma ei ole kaikkien käytössä. Googlen kalenteriin voi luoda erillisiä teema- tai työryhmäkohtaisia kalentereita, joiden näkyvyyttä ja päivitysoikeutta on helppo säädellä. Google-kalenteri on myös helppo upottaa esimerkiksi oppimisprojektin blogiin.
  Kalenterin esittely

 • Blogger
  Googlen maksuttoman blogipalvelun nimi on Blogger, ja blogien osoitteen tunnuksena on blogspot.com. Googlen blogisivuun on helppo liittää modulaarisia sivuelementtejä eli gadgettejä. Niiden avulla hoituvat automaattisesti päivittyvät linkitykset muihin blogeihin, äänestykset ym. Blogien käytöstä opetuksessa lisää tietoa sivulla 2.1 Tekstipohjaisia välineitä.
  Bloggerin esittely ja videoesittely englanniksi

 • Sivustot
  Google sivustot on yksinkertainen väline luoda pieni nettisivusto, jossa on kotisivu ja muutamia alasivuja. Tätä voi hyödyntää esimerkiksi eri paikkakunnilla tai eri maissa sijaitsevien luokkien yhteisen projektin suunnittelu- ja tuotostenjakokanavana.

 • Keskusteluryhmät
  Google Ryhmät on itse asiassa perinteinen Newsgroups/uutisryhmät-palvelu. Sitä on tuunattu tähän aikaa niin, että siihen on integroitu näppärästi ryhmäsähköposti ja syötteet. Lisäksi ryhmäsivulle voi ladata kuvia ja tiedostoja. Monet opettajat ovat perustaneet ryhmiä kurssinsa opiskelijoille, ja lisäksi on opettajien kollegiaalisia ryhmiä, esimerkiksi virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittäjille tarkoitettu Vinkkipartio.

 • Syötteenlukija eli Reader
  Google syötteenlukijalla voit tilata, hallinnoida ja seurata suurta joukkoa itsellesi tärkeitä sivustoja tehokkaasti. Syötteenlukija tarkistaa jatkuvasti onko määritellyillä sivustoilla uutta sisältöä ja näyttää ne joko Syötteenlukijan omalla sivulla tai esimerkiksi iGoogle-koontisivulla. Syötteenlukijalla voidaan koota esimerkiksi opiskelijoiden kurssiblogit kurssin yhteiseen sivustoon tai blogiin.
  Google syötteenlukijan esittely

 • Wave
  Google kehitti vuoden verran Wave-sovellusta, joka yhdisti mm. sähköpostin ja mikroblogipalvelujen ominaisuuksia. Google ilmoitti elokuussa 2010 lopettavansa Waven kehittelyn.

 • Buzz
  Buzz on "lifelog"-tyyppinen, eri nettisisältösi kootusti päivittävä ja muille tarjoileva sovellus.

 • Kartat
  Google-karttojen Omat kartat -osiolla voi luoda yhteisesti täydennettäviä karttoja, joihin voi liittää reittejä, tekstejä, linkkejä ja kuvia.
  Google karttojen esittely

Googlen sovellusten uusista ominaisuuksista löydät ajantasaista tietoa esimerkiksi DNA:n blogista Google-sovellusten asiakastuki. Googlen oma, englanninkielinen tiedotusblogi on nimeltään Google Docs Blog.

Googlen välineitä on integroitu myös muiden palvelujen yhteyteen. Erityisen hyvin Googlen Dokumentit ja Kalenteri on linkitetty Manymoon.com-projektinhallintaohjelmistoon, jonka perusversio on maksuton. Projektin kokonaisuutta hallitaan Manymoonissa, ja sen dokumentteja ja tapahtumakalentereita voi luoda ja päivittää Googlen välineillä. Esimerkiksi tämän kirjoittaja hallinnoi Manymoonilla erään oppilaitoksen projektin vaiheistusta, toimijoiden tehtäviä ja budjettia.

Michel Hart on tehnyt kiinnostavat pikaversiot Googlen kartoista ja kuvahausta. Niissä tulosten esittäminen alkaa heti, kun rupeat kirjoittamaan hakutermiä. Kokeile Google Maps from 0 to Instant ja Almost Instant Google Images.