Tässä 2. luvussa käsitellään tunnetuimpia sosiaalisen median välineitä ja palveluja. Välineillä tarkoitetaan Someopistossa teknisen työkalun kaltaisia, tietyn tehtävän suorittamiseen tarkoitettuja medioita kuten Digg, Vimeo tai Wikipedia. Palvelu on laajempi käsite, ja edellä mainitut mediat voidaan lukea myös sosiaalisen median palveluihin. Lisäksi palveluihin kuuluvat joustavat ja käyttäjien välisiin suhteisiin ja verkostoihin perustuvat mediat kuten Facebook, Wordpress ja Twitter.

Sosiaalinen media on viimeisen vuoden aikana laajentunut vahvasti tietokoneiden näytöiltä mobiililaitteisiin. Monista sosiaalisen median palveluista on julkaistu mobiiliversiot älypuhelimille. Osa hyödyntää gps-kännyköiden paikannusominaisuutta ja voi antaa käyttäjälle paikkasidonnaista tietoa - tai lähettää käyttäjän sijainnin kaveripiirin tietoon. Puhtaimmin tällaista toimintamallia edustaa Foursquare.

Sosiaalisen median luokittelu erilaisiin käyttöihin tai teknologioihin on enemmän tai vähemmän keinotekoista: moni palvelu sisältää elementtejä monista luokista. Someopiston jako tekstipohjaisiin, mediapohjaisiin jne on siis vain yksi tapa.

Lokakuun puolivälissä julkistettiin Top 100 Tools for Learning 2010 List. Se listaa parhaiksi it-alan opetusvälineiksi äänestettyjä välineitä ja palveluja. Lähes kaikki listalle päässeet ovat sosiaalista mediaa. Diaesitys listasta sisältää myös näppärät luonnehdinnat palveluista:
Sosiaalinen media on jatkuvassa muutoksessa. Jos Someopistosta puuttuu jokin uusi tai muuten mielestäsi merkittävä väline, voit lisätä sen tänne esimerkiksi keskustelusivun (Discussion) kautta.

Sosiaalisen median ja perinteisten nettisivustojen välinen raja on liudentumassa. Esimerkiksi YLEn monet verkkopalvelut ovat alkaneet hyödyntää käyttäjien aktiivisuutta ja verkostoja.

Anne Rongas on koonnut esimerkkejä sosiaalisen median käytöstä eri oppilaitoksissa. Yhteisöllinen-wikissä on esimerkkejä hänen lukiosovelluksistaan. Laaja valikoima sosiaalisen median käytöstä ammattikorkeakoulukäytössä löytyy wikistä Someoppi.